ویژه: 
حذف استنادات:  
مجموعه: 
FWCI
استناد بازای مقاله G-Index H-Index خوداستنادی استنادات i10-Index مقالات رتبه علمی رشته تحصیلی دانشکده نام ردیف
تعداد در صفحه:  

رتبه جدید پژوهشگران 1% برتر پایگاه ای اس آی اعلام شد

برای مشاهده جدیدترین مقالات پراستناد دانشگاه کلیک کنید

جهت دسترسی به صفحه ی علم سنجی  دانشگاه،کلیک کنید