ویژه: 
حذف استنادات:  
مجموعه: 
FWCI
استناد بازای مقاله G-Index H-Index خوداستنادی استنادات i10-Index مقالات رتبه علمی رشته تحصیلی دانشکده نام ردیف
تعداد در صفحه:  

جهت دسترسی به صفحه ی علم سنجی در سایت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه،کلیک کنید.