حذف ۲ مقاله پرنویسنده

خلاصه عملکرد  

به‌روز شده در: ۱۴۰۲/۷/۳
 • ۱۵۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۳۴۷ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
 • ۱۳/۶۴ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۱/۴۸ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۲۲
 • ۹۷ H-Index
۲۰۰۲ ۲۰۲۲
 • ۷۸۴۸۵ استنادات
۲۰۰۲ ۲۰۲۲
 • ۵۷۵۳ مقالات
۲۰۰۲ ۲۰۲۲

۱۸%
مقالات با همکاری بین‌المللی
۱۵%
خوداستنادی (دانشگاه)
۴۳%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۴%
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي

دانشگاه الزهرا(س) دانشگاه ویژه زنان، واقع در دهکده ونک تهران، در سال ۱۳۴۳ تاسیس شد. در آن هنگام با ۹۰ دانشجو و با نام مدرسه عالی دختران فعالیت خود را آغاز نمود و علاوه بر رشته های مترجمی زبان های خارجی، منشی گری و روانشناسی تدریس رشته ای تحت عنوان فنون خانه داری را در برنامه فعالیت های آموزشی خود قرار داد (در رشته اخیر، از سال دوم تاسیس ۴۵-۱۳۴۴ ، پذیرش دانشجو صورت گرفت).

در سال تحصیلی ۵۵ -۱۳۵۴ مدرسه عالی دختران تبدیل به دانشگاه شد و از سال ۱۳۵۶در قالب مجموعه ای از ۴ دانشکده : علوم پایه، ادبیات و علوم انسانی، علوم مدیریت و اقتصاد درآمد.

پس از پیروزی انقلاب اسلام ی با همین ترکیب، تحت نام مطهر الزهراس فعالیت خود را ادامه داد.

در سال ۱۳۶۵ چهار دانشکده مزبور به دانشکده های: علوم پایه، علوم اجتماعی و اقتصادی، ادبیات و هنر تغییر یافت. در سال ۱۳۷۳ دانشکده های: علوم تربیتی و روانشناسی، تربیت بدنی، فنی مهندسی به صورت مجزا موجودیت یافتند و در سال ۱۳۸۰ نیز دانشکده الهیات و ادبیات با دریافت موافقت اصولی وزارتخانه، به دو دانشکده ادبیات و دانشکده الهیات تبدیل گردید. با این احتساب تعداد دانشکده ها به ۸ مورد تغییر کرد.

در سال ۱۳۹۳ و با تفکیک دانشکده علوم پایه دانشگاه به سه دانشکده علوم ریاضی، علوم زیستی، فیزیک و شیمی تعداد دانشکده ها به ۱۰ مورد افزایش یافت و در سال ۱۳۹۷ شعبه ارومیه نیز تاسیس گردید. دانشگاه الزهرا(س) با وسعتی معادل ۱۴هکتار، افزون بر فضای فیزیکی دانشکده و پژوهشکده ها، دارای: آزمایشگاه ها، سایت ها و کارگاه های تخصصی، آمفی تئاتر، استخر، رستوران، سالن های ورزش، بانک، پست و مهد کودک می باشد.

دانشجويان

۱۹۱ ۳۵۵۲ ۱۰۵۲۴

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal IF SJR CiteScore Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر Scopus

Criterion: 

دانشکده‌ها

ادبیات

 • اعضاء: ۵۳ مقالات: ۱۴۵ استنادات: ۸۰۳

ادبیات شعبه ارومیه

 • اعضاء: ۱ مقالات: استنادات:

الهیات و معارف اسلامی

 • اعضاء: ۳۳ مقالات: ۵ استنادات: ۰

پژوهشکده زنان

 • اعضاء: ۱۱ مقالات: ۵۲ استنادات: ۳۲۶

شیمی

 • اعضاء: ۲۲ مقالات: ۲۰۱۱ استنادات: ۴۲۹۷۸

علوم اجتماعی و اقتصاد شعبه ارومیه

 • اعضاء: ۲ مقالات: استنادات:

علوم اجتماعی واقتصاد

 • اعضاء: ۴۸ مقالات: ۱۹۲ استنادات: ۱۱۶۰

علوم تربیتی و روانشناسی

 • اعضاء: ۳۴ مقالات: ۳۱۹ استنادات: ۱۶۵۲

علوم تربیتی و روانشناسی شعبه ارومیه

 • اعضاء: ۱ مقالات: استنادات:

علوم ریاضی

 • اعضاء: ۲۵ مقالات: ۳۷۲ استنادات: ۳۶۸۵

علوم زیستی

 • اعضاء: ۲۷ مقالات: ۷۲۵ استنادات: ۹۲۶۵

علوم ورزشی

 • اعضاء: ۱۲ مقالات: ۱۱۵ استنادات: ۵۷۴

فیزیک

 • اعضاء: ۱۹ مقالات: ۱۰۳۴ استنادات: ۱۲۱۹۱

فیزیک شیمی

 • اعضاء: ۰ مقالات: ۲۷۳۹ استنادات: ۵۱۴۰۸

مهندسی

 • اعضاء: ۲۹ مقالات: ۶۵۱ استنادات: ۵۵۵۰

هنر

 • اعضاء: ۳۰ مقالات: ۲۴ استنادات: ۵۵