حذف ۲ مقاله پرنویسنده

خلاصه عملکرد پژوهشي  

به‌روز شده در: ۱۴۰۲/۱۲/۷
 • ۱۴۸ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۳۶۳ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
 • ۱۴/۰۴ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۱/۵۳ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۲۳
 • ۹۹ H-Index
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
 • ۸۳۹۵۱ استنادات
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
 • ۵۹۷۹ مقالات
۲۰۰۳ ۲۰۲۳

۱۸%
مقالات با همکاری بین‌المللی
۱۴%
خوداستنادی (دانشگاه)
۴۳%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۴%
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي

دانشگاه الزهرا(س) دانشگاه ویژه زنان، واقع در دهکده ونک تهران، در سال ۱۳۴۳ تاسیس شد. در آن هنگام با ۹۰ دانشجو و با نام مدرسه عالی دختران فعالیت خود را آغاز نمود و علاوه بر رشته های مترجمی زبان های خارجی، منشی گری و روانشناسی تدریس رشته ای تحت عنوان فنون خانه داری را در برنامه فعالیت های آموزشی خود قرار داد (در رشته اخیر، از سال دوم تاسیس ۴۵-۱۳۴۴ ، پذیرش دانشجو صورت گرفت).

در سال تحصیلی ۵۵ -۱۳۵۴ مدرسه عالی دختران تبدیل به دانشگاه شد و از سال ۱۳۵۶در قالب مجموعه ای از ۴ دانشکده : علوم پایه، ادبیات و علوم انسانی، علوم مدیریت و اقتصاد درآمد.

پس از پیروزی انقلاب اسلام ی با همین ترکیب، تحت نام مطهر الزهراس فعالیت خود را ادامه داد.

در سال ۱۳۶۵ چهار دانشکده مزبور به دانشکده های: علوم پایه، علوم اجتماعی و اقتصادی، ادبیات و هنر تغییر یافت. در سال ۱۳۷۳ دانشکده های: علوم تربیتی و روانشناسی، تربیت بدنی، فنی مهندسی به صورت مجزا موجودیت یافتند و در سال ۱۳۸۰ نیز دانشکده الهیات و ادبیات با دریافت موافقت اصولی وزارتخانه، به دو دانشکده ادبیات و دانشکده الهیات تبدیل گردید. با این احتساب تعداد دانشکده ها به ۸ مورد تغییر کرد.

در سال ۱۳۹۳ و با تفکیک دانشکده علوم پایه دانشگاه به سه دانشکده علوم ریاضی، علوم زیستی، فیزیک و شیمی تعداد دانشکده ها به ۱۰ مورد افزایش یافت و در سال ۱۳۹۷ شعبه ارومیه نیز تاسیس گردید. دانشگاه الزهرا(س) با وسعتی معادل ۱۴هکتار، افزون بر فضای فیزیکی دانشکده و پژوهشکده ها، دارای: آزمایشگاه ها، سایت ها و کارگاه های تخصصی، آمفی تئاتر، استخر، رستوران، سالن های ورزش، بانک، پست و مهد کودک می باشد.

دانشجويان

۲۰۵ ۳۴۲۳ ۹۰۱۳

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal IF SJR CiteScore Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر Scopus

Criterion: 

روند طرح‌هاي ارتباط با صنعت

فهرست طرح‌هاي ارتباط با صنعت مصوب

 • نمایش تا از کل مورد

دانشکده‌ها

ادبیات

 • اعضاء: ۵۴ مقالات: ۱۵۲ استنادات: ۸۸۷

ادبیات شعبه ارومیه

 • اعضاء: ۱ مقالات: استنادات:

الهیات و معارف اسلامی

 • اعضاء: ۳۳ مقالات: ۶ استنادات: ۰

پژوهشکده زنان

 • اعضاء: ۱۳ مقالات: ۵۷ استنادات: ۴۹۹

شیمی

 • اعضاء: ۲۲ مقالات: ۲۰۷۳ استنادات: ۴۵۱۷۳

علوم اجتماعی و اقتصاد شعبه ارومیه

 • اعضاء: ۲ مقالات: استنادات:

علوم اجتماعی واقتصاد

 • اعضاء: ۵۰ مقالات: ۲۰۱ استنادات: ۱۳۱۰

علوم تربیتی و روانشناسی

 • اعضاء: ۳۶ مقالات: ۳۲۷ استنادات: ۱۸۳۰

علوم تربیتی و روانشناسی شعبه ارومیه

 • اعضاء: ۱ مقالات: استنادات:

علوم ریاضی

 • اعضاء: ۲۵ مقالات: ۳۸۲ استنادات: ۳۹۹۰

علوم زیستی

 • اعضاء: ۲۸ مقالات: ۷۵۸ استنادات: ۱۰۱۵۹

علوم ورزشی

 • اعضاء: ۱۵ مقالات: ۱۲۳ استنادات: ۶۵۹

فیزیک

 • اعضاء: ۲۱ مقالات: ۱۰۶۰ استنادات: ۱۳۱۱۵

فیزیک شیمی

 • اعضاء: ۰ مقالات: ۲۸۱۸ استنادات: ۵۴۰۴۰

مهندسی

 • اعضاء: ۲۹ مقالات: ۶۸۵ استنادات: ۶۱۸۶

هنر

 • اعضاء: ۳۳ مقالات: ۲۷ استنادات: ۶۳