خلاصه عملکرد پژوهشي Scopus

به‌روز شده در: ۱۴۰۲/۱۲/۸
  • ۱ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۴ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۵/۵۵ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۱/۵۰ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۲۳
  • ۵ H-Index
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
  • ۱۰۰ استنادات
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
  • ۱۸ مقالات
۲۰۰۳ ۲۰۲۳

۳۳%
مقالات با همکاری بین‌المللی
۸%
خوداستنادی (گروه آموزشی)
۲۵%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۲۲%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

اعضاء هيات علمي

  • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

  • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal IF SJR CiteScore Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر Scopus

Criterion: