خلاصه عملکرد  

به‌روز شده در: ۱۴۰۲/۸/۲۵
 • ۶ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۱۱ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
 • ۸/۲۲ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۰/۷۲ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۲۲
 • ۱۱ H-Index
۲۰۰۲ ۲۰۲۲
 • ۴۴۴ استنادات
۲۰۰۲ ۲۰۲۲
 • ۵۴ مقالات
۲۰۰۲ ۲۰۲۲

۱۸%
مقالات با همکاری بین‌المللی
۴%
خوداستنادی (دانشکده)
۴۵%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۲۴%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal IF SJR CiteScore Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر Scopus

Criterion: 

گروه‌هاي آموزشي

خانواده درمانی

 • اعضاء: ۴ مقالات: ۲۵ استنادات ۲۲۱

روانشناسی علوم تربیتی

 • اعضاء: ۴ مقالات: ۱۵ استنادات ۸۹

مطالعات علوم اجتماعی و توسعه

 • اعضاء: ۳ مقالات: ۱ استنادات ۰