ویژه: 
حذف استنادات:  
مجموعه: 
ارتباط با صنعت FWCI
استناد بازای مقاله G-Index H-Index خوداستنادی استنادات i10-Index مقالات رتبه علمی رشته تحصیلی دانشکده نام ردیف
تعداد در صفحه:  

برای آشنایی با مجلات یغماگر و مشاهده آخرین لیست منتشر شده کلیک کنید. 

برای مشاهده جدیدترین مقالات پراستناد دانشگاه کلیک کنید.

جهت دسترسی به صفحه ی علم سنجی دانشگاه کلیک کنید.